תוכן עניינים

בן ממשיך - דור ההמשך, ירושות והפתרונות לסכסוכי המשפחה

בן ממשיך מהו ?

מדובר בבן אחד בלבד (או בנכד אחד) , אשר מחזיק בנחלה בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו או מכוח ירושה במשק חקלאי.
המושג "בן ממשיך" מקורו בראשית המפעל החקלאי, כאשר קיים היה חשש ,שחלוקת המשק בין יורשים תפגע בפעילות החקלאית ,המתבצעת בו. לכן נקבעו חוקים ותקנות ,שלאחר פטירתו של  חבר האגודה ( בעל הזכויות במשק החקלאי) , זכויותיו מועברות לבן/בת הזוג ,שנותר/ה בחיים. אם המנוח לא הותיר אחריו בן/בת זוג , זכויותיו יועברו אל הבן הממשיך.
הבן הממשיך במשק החקלאי מקבל הכרה בזכויותיו ובמעמדו בעת שהוריו בחיים, וכן מתקבל להיות חבר באגודה השיתופית. אולם מבחינה חוקית, הזכויות נכנסות לתוקף מלא לאחר שההורים מגיעים לגיל זקנה, ויחד עם זאת הזכויות על המשק הן מיידיות תוך כדי הליך המינוי.
ההכרה של הבן הנבחר כבן ממשיך  איננה מעניקה לו זכויות קניין על השטח. לשם כך צריך שיהיה הסדר משפטי בין הבן הממשיך לבין ההורים , אשר יאושר ע"י הגופים המיישבים (וועד האגודה החקלאית,  הסוכנות היהודית לא"י ורשות מקרקעי ישראל), דבר שעלול לגרום אי נוחות, במידה ויש עוד ילדים במשפחה. 

ביטול מינוי זכויות בן ממשיך במשק

ביטול מינוי זכויות בן ממשיך במשק

ביטול מינוי הזכויות של בן ממשיך הוא הליך מורכב, אולם בשנים האחרונות נהייה יותר ויותר אפשרי מבחינת מערכת המשפט. ביטול מינוי בן ממשיך במשק דורש הסכמה של כל הצדדים, ההורים והבן הממשיך, כי ברצונם לחזור בהם מהחלטתם בנוגע למינוי, לרבות בני הזוג של הבנים או הבנות הממשיכים, אם נקשרו בקשרי נישואין.
את מסמכי הביטול מגישים למספר גופים : לאגודה בה בעלי המשק חברים ולסוכנות היהודית, שעל ידה נערך מינויו של הבן הממשיך. אם לאחר שנערכו כל ההליכים לא הושגה הסכמה בין הצדדים, ההליך האחרון ,שניתן לפנות אליו ,הוא מערכת בתי המשפט. בית המשפט רואה את מינויו של הבן הממשיך על ידי הוריו כמתנה ,אשר ניתנה לו, ודרך ראייה זו גם נבחנת האפשרות לביטול המינוי . כל עוד לא הועברו הזכויות של הבן הממשיך, ניתן לסגת מההבטחה ולבטל את המינוי.

 

זכויות בן ממשיך כנגד צוואה

זכויות בן ממשיך כנגד צוואה

בית המשפט פעמים רבות חלוק בסוגייה, האם לפסוק על זכויות הבן הממשיך מכוח ירושה או האם לפסוק לפי הצוואה ,שנכתבה על ידי ההורים, בעלי הזכויות במשק. מקרים כאלה בדרך כלל מגיעים אל דוכן בית המשפט לאחר פטירת ההורים בעלי הזכויות במשק, ולכן נאלץ בית המשפט לפסוק בין רצונם של ההורים לבין הזכויות החוקיות. בעת בחינת מקרים כאלה, נבחנת תקפותה של הצוואה, מועד עריכת מינוי זכויות בן ממשיך, מסגרת חתימת ההסכם ופעילותו של הבן הממשיך מאז מינויו כבעל זכויות במשק.

"אם תתעלם, הבעיה לא תיעלם! "

בעלי הנחלה רבים. ההורים מבינים ,שהם צריכים לקבל החלטות  באשר לזהות היורש בנחלה ולקבוע מנגנון פיצוי בין האחים, ובכל זאת הם מעדיפים לטמון את ראשם בחול. הם הופכים, מבלי שהתכוונו לכך, לשותפים פסיביים ביצירת מחלוקות עתידיות.
פתרון עיקרי ,שניתן לבצע על מנת לרצות בן משפחה נוסף ולמנוע סכסוכים עתידים בין היורשים ,הוא ביצוע פיצול נחלה. אופציית פיצול נחלה חקלאית תאפשר להפריד מגרש מתוך חלקת המגורים ולהפוך אותו לישות נפרדת ,הניתנת להעברה ולמכירה (בתנאים מסוימים יהיה  אפשר לפצל יותר ממגרש אחד).
הסיכון בחוסר קבלת ההחלטות הוא במצבים ,שההורים הולכים לעולמם , האחים מסתכסכים בעקבות אי ההסכמה לחלוקת הנחלה ו/או מכירה עצמאית לצג ג' .פעמים רבות במצב שכזה הנחלה נמכרת באמצעות כונס נכסים, והאחים נשארים רק עם חצי ממחיר המכירה בעקבות התשלומים לרמ"י ולרשויות השונות.

לסיכום,
על מנת להימנע ממקרים כאלה, מומלץ מאוד להחליט מבעוד מועד בתוך המשפחה ,מי ייחשב לבן ממשיך, מי יירש את הנחלה, וכיצד הוא יפצה את שאר בני המשפחה.
את ההחלטות האלו יש לאגד במסמך משפטי רישמי ובכך לחסוך אי הבנות וסכסוכים עתידיים.

במסגרת הפעילות של BOOST פיתוח נכסים בע"מ, אנו נותנים מעטפת מלאה על מנת להקל על הלקוח, ליווי משפטי ואדריכלי, לביצוע התהליך בדרך המהירה והטובה ביותר עבורכם.

ליצרית קשר וקבלת פרטים נוספים: 
משרד – 03-3816363
מייל – [email protected]