תוכן עניינים

הסכם חכירה והשפעתו על הקרקעות

מהי חכירה? ומהו הסכם חכירה?

חכירה היא הסכם ,אשר מעביר מאדם או גוף לאחר את הזכות לעשות שימוש בנכס בדרך כלל לתקופה ארוכה (למעלה מחמש שנים) תמורת תשלום הנקרא "דמי חכירה".
כאשר תקופת החכירה  קצרה מחמש שנים, היא נקראת "חכירה תפעולית", והיא במשמעות של שכירות.
הסכם שכירות במקרקעין לתקופה ארוכה מ-25 שנים מכונה "חכירה לדורות".
החכירה משמשת בעיקר בקרקעות. בישראל הרוב המוחלט של הקרקעות הוא בהסכמי חכירה של מינהל מקרקעי ישראל, אשר חוכר אותן למטרות בניה או עיסוק בחקלאות.

במגזר החקלאי קיימים מספר סוגים של הסכמי חכירה:

הסכם חכירה

חוזה חכירה דו צדדי

חוזה חכירה זה בנוי על פי תשתית ,שבה רשות מקרקעי ישראל הינה בעלת הזכויות בקרקע, אותם שהיא מעניקה לאגודה בשכירות שנתית, כלומר יבוצע תשלום שנתי קבוע הנקרא "דמי חכירה שנתיים" או לחילופין כברת רשות. האגודה כשוכרת מעניקה זכות שימוש לחבר אגודה ,אשר מעמדו בקרקע הוא כשל בר רשות מטעםף האגודה. 

את מסמכי הביטול מגישים למספר גופים : לאגודה בה בעלי המשק חברים ולסוכנות היהודית, שעל ידה נערך מינויו של הבן הממשיך. אם לאחר שנערכו כל ההליכים לא הושגה הסכמה בין הצדדים, ההליך האחרון ,שניתן לפנות אליו הוא מערכת בתי המשפט. בית המשפט רואה את מינויו של הבן הממשיך על ידי הוריו כמתנה אשר ניתנה לו, ודרך ראייה זו גם נבחנת האפשרות לביטול המינוי . כל עוד לא הועברו הזכויות של הבן הממשיך, ניתן לסגת מההבטחה ולבטל את המינוי.

מהו הסכם חכירה

חוזה משבצת משולש

חוזה חכירה זה בנוי על פי תשתית ,שבה הקרקע מנוהלת ע"י רשות מקרקעי ישראל, אותה היא משכירה לסוכנות היהודית ,אשר מעניקה רשות שימוש בקרקע לאגודה. האגודה כברת רשות בחוזה המשבצת מעניקה זכות שימוש לחבר אגודה בנחלה.

חוזה חכירה לדורות

מעמד חבר האגודה כ"בר רשות" אינו מקנה עבורו זכויות קנייניות. עם זאת על מנת להגן על זכויותיו קיים הסכם חכירה , אשר נקרא "חכירה לדורות". הסכם זה מתחדש למשך 49 שנה, והוא נערך בין המתיישב לרשות מקרקעי ישראל .בהסכם זה קיימת אופציית חידוש תקופת החכירה למשך מס' תקופות נוספות.

שלבים בהסכם חכירה

הסכם חכירה מהוון

למעשה, מטרת ההצטרפות להחלטה היא לעגן את זכויות המגורים בחלקת המגורים של בעלי הנחלות. העיגון מתבצע בדרך של חתימה על חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה. 

היתרונות בקבלת הסכם חכירה מהוון

 • הסכם חכירה מהוון מאפשר לבצע פיצול נחלה ללא צורך בתשלום נוסף לרמ"י על פיצול המגרש.
 • ביטול תשלום דמי ההיתר עבור בניה נוספת בנחלה עד 375 מ"ר
 • ביטול הרצף הבן דורי 
 • רישום זכויות בטאבו

קיימים מספר תנאים ,שנצטרך לעמוד בהם כדי להצטרף להסדר:

 1. קיים חוזה משבצת למושב 
 2. נחלה מוסדרת ללא חריגות ותשלומי חובות.
 3. יהיה ניתן לפצל יח"ד במשק בהתאם לתב"ע , שיוציא בעל המשק, כאשר יח"ד אחת לפחות נשארת במשק.

  כיצד משפיע ההיוון בתהליך מכירה של נחלה ?
  "במועד העברת זכויות בנחלה, בין אם החוכר הצטרף להסדר דמי החכירה בעבר ובין אם לא, יידרש לשלם דמי רכישה בשיעור של 33% משווי חלקת המגורים למלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות (או השלמה לדמי רכישה) וכן דמי הסכמה עבור יתרת השטח החקלאי של הנחלה". כלומר ,בעת העברת הזכויות,  ההיוון יתבצע באופן אוטומטי לאחר תשלום דמי הרכישה, כך שהרוכש מקבל הסכם חכירה מהוון. תשלום דמי הרכישה לרמ"י משמש כתשלום עבור היוון ורכישת מלוא הזכויות בנחלה.

במסגרת הפעילות של BOOST פיתוח נכסים בע"מ אנו  נותנים ליווי מלא בתהליך, איסוף המסמכים הנדרשים, הגשת הבקשות והערכות כלכלית. כל זה מנוהל ע"י טובי המומחים בתחום הרגולציה, התכנון והמשפט.

לקבלת פרטים נוספים חייגו –  03-3816363