הסכם חכירה והשפעתו על הקרקעות

הסכם חכירה והשפעתו על הקרקעות מהי חכירה? ומהו הסכם חכירה? חכירה היא הסכם ,אשר מעביר מאדם או גוף לאחר את הזכות לעשות שימוש בנכס בדרך כלל לתקופה ארוכה (למעלה מחמש שנים) תמורת תשלום הנקרא "דמי חכירה".כאשר תקופת החכירה  קצרה מחמש שנים, היא נקראת "חכירה תפעולית", והיא במשמעות של שכירות.הסכם שכירות במקרקעין לתקופה ארוכה מ-25 שנים … Read more

דור ההמשך – בן ממשיך, ירושות והפתרונות לסכסוכי המשפחה

בן ממשיך – דור ההמשך, ירושות והפתרונות לסכסוכי המשפחה בן ממשיך מהו ? מדובר בבן אחד בלבד (או בנכד אחד) , אשר מחזיק בנחלה בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו או מכוח ירושה במשק חקלאי. המושג "בן ממשיך" מקורו בראשית המפעל החקלאי, כאשר קיים היה חשש ,שחלוקת המשק בין יורשים תפגע בפעילות החקלאית … Read more