פיצול נחלה – על מה ולמה?

פיצול נחלה – על מה ולמה? פיצול נחלה נחלה היא שטח המחולק לשניים. חלק אחד ממנה הוא חלקת המגורים , והשני מיועד לפעילות חקלאית. רשות מקרקעי ישראל מתירה, בתנאים מסוימים, לבעלי הנחלה לפצל חלק משטח חלקת המגורים , ובכך לייצר מחלקת המגורים 2 מגרשים נפרדים.  על פי הגדרת רשות מקרקעי ישראל-  "פיצול מגרש- חלוקת מגרש … Read more